Cơ quan ban hành
Các loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Thời gian ban hành
Số, ký hiệu: -
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 49/KH-UBND Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 24/04/2020
2 1750/UBND-TH V/v tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của VPCP) 24/04/2020
3 1605/UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 16/04/2020
4 43/KH-UBND Chuẩn bị giường cách ly và giường bệnh điều trị tại các cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 07/04/2020
5 1351/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
6 1290/UBND-KGVX V/v triển khai Chỉ thị quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 27/03/2020