Cơ quan ban hành
Các loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Thời gian ban hành
Số, ký hiệu: -
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 21/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 15/05/2020
2 20/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 29/04/2020
3 19/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Cấp lại lần 1) 17/04/2020
4 07/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 2) 09/03/2020