Cơ quan ban hành
Các loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Thời gian ban hành
Số, ký hiệu: -
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 57/TB-UBN Thông báo mời hợp tác triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu 01/04/2019