Cơ quan ban hành
Các loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Thời gian ban hành
Số, ký hiệu: -
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 103/KH-UBND Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới 03/09/2020
2 1041/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/09/2020
3 1351/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 03/09/2020
4 105/KH-UBND Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 21/08/2020
5 103/KH-UBND Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới 17/08/2020
6 102/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2025 14/08/2020
7 97/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 13/08/2020
8 1324/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 11/08/2020
9 213/QĐ-UBND Quy định mức khoán kinh phí hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/07/2020
10 212/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng khóm, ấp nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 28/07/2020
11 1156/QĐ-UBND Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ tỉnh Bạc Liêu 23/07/2020
12 86/KH-UBND Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15/07/2020
13 78/KH-UBND Triển khai tthực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 01/07/2020
14 2770/UBND-NC Chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 29/06/2020
15 71/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dự trên ứng dụng công nghệ thông tin 24/06/2020